TVC

ตัวไอเดียที่พูดถึงความปลอดภัย
ในรถยนต์
แต่หยิบเอา execute ใหม่
ที่เปรียบเปรย ความโกรธ
มาหยอกในอีกมุมของความปลอดภัย


SWORD COLLECTOR


CAT SITTER

แคมเปญ TVC ของ apple
ที่ยัง หยิก windows อยู่เช่นเคย
กับของปีล่าสุด


Broken Promises WINDOWS 7


Time TravelerLegal Copy


มองมุมดำ เรื่องที่เล่าก็อีกแบบ
หรือมองมุมขาว ก็มีเรื่องราวอีกแบบ

ทั้งดำและขาว ก็เรื่องราวต่างกัน
ผมชอบวิธีเล่า กับภาพที่นำ
symbolic ของ shape ดำ-ขาว
ที่มองได้ต่างกัน
ได้ silver - Cannes film 2010

ใครดูแล้วไม่เข้าใจบ้าง ?
อยากบอกว่า หนังนี้ได้
Cannes Grand Prix ของปีนี้นะครับ


Adverblog
View full profile