2010/Sep/09

จำได้ว่า เมื่อ 2 ปีก่อน
หนังสือพิมพ์หนึ่งในญี่ปุ่น
ใช้วิธีการนี้ เพื่อสร้างจุดขายใหม่
ในการขายหนังสือพิมพ์ + โฆษณาลงในเล่ม
ที่กำลังตกอยู่ในภาวะ อินเตอร์เนต ครองเมือง

วันนี้ Wallpaper หนังสือหัวดีไซน์
ใช้เทคนิคนี้ มาต่อยอดเพื่่อสร้างสีสันให้กับ
ในเล่ม

Comment

Comment:

Tweet